SLG CeljeSLG Celje

Novice


RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO SVETOVALEC UPRAVNIKA IX – m/ž (šifra DM G029011)

GLAVNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI:
- dajanje mnenj in predlogov upravniku v zvezi s poslovanjem gledališča;
- spremljanje zakonodaje;
- organizacija in koordinacija vodenja postopkov pred prekrškovnimi organi in sodišči;
- sestavljanje in posodabljanje splošnih aktov;
- sestavljanje vzorcev pogodb;
- organizacija in koordinacija izvedbe javnih naročil;
- skrbništvo integritete;
- vodenje registra tveganj;
- vodenje popisa;
- odobritev računov;
- druge naloge s področja delovnega mesta v skladu z navodili upravnika in splošnimi akti gledališča.

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA:
- doktorat znanosti humanistične smeri; 
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne oz. ekonomske smeri;
- 5 let delovnih izkušenj,
- aktivno znanje slovenskega in enega svetovnega jezika, pasivno znanje drugega svetovnega jezika;

DRUGA POTREBNA ZNANJA IN ZAŽELENE KOMPETENCE:
- vodstvene in organizacijske sposobnosti;
- strokovnost, samostojnost in iniciativnost;
- ažurnost in odzivnost;
- poznavanje delovanja javnih zavodov na področju kulture je prednost (ni pa pogoj)
- delo z računalnikom in s programi MS Office.

KAJ NUDIMO:
- delovno razmerje za nedoločen čas
- polni delovni čas 40 ur tedensko
- gibljiv/nestalen urnik
- nastop dela je možen takoj oz. po dogovoru

Način prijave: vabimo vas, da prijave pošljete na elektronski naslov tajnistvo@slg-ce.si 

Prijava naj vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta in življenjepis. Prejete prijave bomo obravnavali zaupno.
Zadnji rok za prijavo kandidatov: 11. 2. 2023.