SLG CeljeSLG Celje

Razpis natečaja žlahtno komedijsko pero 2026

Mestna občina Celje kot pokroviteljica in
Slovensko ljudsko gledališče Celje kot organizator
razpisujeta

JAVNI ANONIMNI NATEČAJ ZA IZVIRNO KOMEDIJO
(ŽLAHTNO KOMEDIJSKO PERO).

Nagrado v višini 6.000,00 EUR bruto bo podelila tričlanska žirija, ki jo imenuje SLG Celje.

Pogoji natečaja:

  • komedija mora biti napisana v slovenskem jeziku in ne sme biti objavljena ali uprizorjena;
  • avtorji morajo poslati tri izvode komedije pod šifro in zraven priložiti zaprto kuverto, označeno z isto šifro, v katero vložijo list s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov);
  • pravico do krstne uprizoritve nagrajene komedije ima SLG Celje;
  • nagrada ne izključuje avtorskega honorarja;
  • članstvo v žiriji izključuje možnost sodelovanja na natečaju;
  • moralno in pravno so za izvirnost komedije odgovorni avtorji.

Žirija ne bo upoštevala:

  • besedil, na katerih so navedeni podatki avtorja;
  • že objavljenih ali uprizorjenih besedil in besedil, ki so bila že poslana na kateregakoli od preteklih natečajev za žlahtno komedijsko pero;
  • nelektoriranih besedil.

Avtorji morajo svoje komedije poslati do 30. septembra 2025 (poštni žig) na naslov: Slovensko ljudsko gledališče Celje, Gledališki trg 5, 3000 Celje, s pripisom »Za natečaj«.
Prejetih tekstov ne vračamo. Odločitev žirije bo objavljena v medijih.
Nagrada bo podeljena na Dnevih komedije 2026.