SLG CeljeSLG Celje

Jacob in Wilhelm Grimm

Sneguljčica

(Schneewittchen)

Režiser Andrej Jus

Predstava za otroke

vsebina
zasedba
gledališki list
galerija
video
kritike
vsebina
zasedba
gledališki list
galerija
video
kritike

Pravljica Sneguljčica je ena izmed najbolj popularnih pravljic, poznamo jo v mnogih različicah po vsem svetu. Brata Grimm sta jo objavila leta 1812 v prvi izdaji zbirke pravljic Kinder- und Hausmärchen, bolj znani pod imenom Grimmove pravljice. Začetek zbirk pravljic in pripovedk bratov Grimm, ki so danes znane kot eno izmed njunih glavnih del, sega v leto 1806, v čas odmaknjenega življenja po diplomi. Začela sta jih zbirati na pobudo Achima von Arnima in Clemensa Brentana. Zbirka pravljic ni nastala iz njune domišljije, temveč je bila zbrana in sestavljena ter več ali manj predelana in preoblikovana na podlagi ustnega izročila starih zgodb. Sneguljčica je bila objavljena pod naslovom Sneewittchen pod številko 53. Znanih je kar osem njunih verzij te pravljice, končno verzijo sta napisala leta 1854 in velja za njuno najboljšo pravljico. V broadwayski predstavi Sneguljčica in sedem palčkov leta 1912 so palčki dobili imena, gotovo najbolj slavna verzija Sneguljčice pa je risanka Sneguljčica in sedem palčkov Walta Disneyja iz leta 1937.
Sneguljčica je pravljica o nasprotju med dobrim in zlim in o zmagi dobrega. Kraljica se med šivanjem zbode s šivanko v prst, ko ji tri kapljice krvi kapnejo v sneg, si zaželi, da bi imela otročička. Želja se ji izpolni in rodi se Sneguljčica. Kraljica kmalu po rojstvu umre in Sneguljčica dobi ošabno in zlobno mačeho, ki želi biti najlepša na svetu in zato vsak dan vpraša svoje zrcalce, katera je najlepša v njeni deželi. Zrcalce je, vse dokler Sneguljčica ne odraste, odgovarjalo, da je Kraljica najlepša v deželi. Ko pa Sneguljčica zraste v prelepo mlado dekle, zrcalce odgovori, da je najlepša v deželi Sneguljčica. To mačeho tako zelo razjezi, da naroči lovcu, naj odpelje Sneguljčico v gozd in jo ubije, za dokaz pa naj ji prinese njena jetra in pljuča. Lovcu se Sneguljčica zasmili in dovoli ji, da pobegne globoko v gozd, saj misli, da jo bodo požrle zveri. Sneguljčica pa globoko v gozdu najde prijatelje, sedem palčkov, ki ji ponudijo dom. Ko zrcalce kljub dokazu, ki ji ga je prinesel lovec, mačehi še vedno odgovarja, da je najlepša v deželi Sneguljčica, se hudobna mačeha sama odpravi v gozd, da bi obračunala s pastorko. Na koncu sta ošabnost in hudobija mačehe kaznovani in dobro zmaga nad zlim, Sneguljčica pa srečno zaživi s kraljevičem.
Pravljica o hudobni mačehi in pogumni deklici, ki se čisto sama znajde v neznanem svetu,  pred mlado publiko prinaša večno aktualno vprašanje nasprotja med dobrim in zlim ter zmage pozitivnih junakov in vsega dobrega nad slabim in pokvarjenim. Veliko otrok danes ne odrašča v varnem in srečnem družinskem krogu, zato potrebujejo pravljice. Pravljični junaki čisto sami odidejo v svet in s trdno vero vase premagajo vse težave. Usoda takih junakov prepriča otroka, da bo, čeprav se počuti osamljenega in izgubljenega, našel pravo pot v življenju, da ga bo življenje pravilno usmerjalo in da bo, če bo verjel vase in stal za svojimi odločitvami, tudi on zmagovalec.

Pravljica o hudobni mačehi in pogumni deklici, o nasprotju med dobrim in zlim, o zmagi dobrega in o odraščanju

Avtorica dramatizacije Romana Ercegović
Režiser in avtor songov Andrej Jus
Dramaturginja Tatjana Doma
Scenografinja Urša Vidic
Kostumografinja Mateja Benedetti
Avtor glasbe Branko Rožman
Koreografinja Nataša Živković
Avtorja videa Andrej Kamnik, Urša Vidic
Lektor Jože Volk

 

Igralci

Sneguljčica Minca Lorenci
Mačeha Jagoda
Alfonzija, služabnica Manca Ogorevc
Lovec Zvone Agrež
Princ Rastko Krošl

Palčki

Modrijan Igor Žužek
Zaspanelo Tarek Rashid
Nežko Damjan M. Trbovc
Godrnjač Bojan Umek/Vojko Belšak
Veseljko Aljoša Koltak
Tepko David Čeh
Strahopetko Igor Sancin
Zrcalo (glas in posnetek) Mario Šelih

 

Premiera 4. oktobra 2014

Predstava traja 1 uro in 10 minut in nima odmora.

 

Vodja predstave Anže Čater • Šepetalka Simona Krošl • Lučni mojster Jernej Repinšek • Tonski mojster Matjaž Jeršič • Rekviziterja Roman Grdina, Svetislav Prodanović • Dežurni tehnike Svetislav Prodanović • Šivilji Marija Žibret, Ivica Vodovnik • Frizerki Marjana Sumrak, Andreja Veselak Pavlič • Garderoberki Melita Trojar, Mojca Panič • Odrski mojster Gregor Prah • Tehnični vodja Miran Pilko • Upravnica mag. Tina Kosi

 • Jagoda, Manca Ogorevc

 • Jagoda

 • Minca Lorenci, Jagoda, Manca Ogorevc

 • Minca Lorenci, Jagoda, Manca Ogorevc

 • Minca Lorenci, Manca Ogorevc

 • Minca Lorenci, Manca Ogorevc

 • Minca Lorenci, Manca Ogorevc

 • Zvone Agrež, Jagoda

 • Zvone Agrež, Minca Lorenci

 • I. Žužek. D. M. Trbovc, B. Umek, D. Čeh, A. Koltak, I. Sancin, T. Rashid, M. Lorenci

 • A. Koltak, D. M. Trbovc, T. Rashid, B. Umek, I. Žužek, M. Lorenci, D, Čeh, I. Sancin, M. Lorenci

 • A. Koltak, D. M. Trbovc, T. Rashid, B. Umek, I. Žužek, D, Čeh, I. Sancin. M. Lorenci

 • A. Koltak, D. M Trbovc, I. Žužek, B. Umek, I. Sancin, M. Lorenci, T. Rashid, D. Čeh

 • A. Koltak, D. M. Trbovc, B. Umek, I. Žužek, D. Čeh, I. Sancin

 • I. Žužek, T. Rashid, B. Umek, I. Sancin, D. Čeh, A. Koltak, M. Lorenci, D. M. Trbovc

 • I. Žužek, D. M. Trbovc, T. Rashid, I. Sancin, B. Umek, D. Čeh, A. Koltak

 • I. Sancin, A. Koltak, M. Lorenci

 • B. Umek, I. Žužek, A. Koltak, D. Čeh, I. Sancin, D. M. Trbovc, T. Rashid, M. Lorenci

 • I. Sancin, D. Čeh, M. Lorenci, T. Rashid, I. Žužek, D. M. Trbovc

 • Jagoda

 • D. M. Trbovc, I. Žužek, B. Umek, A. Koltak

 • I. Žužek, A. Koltak, D. Čeh, T. Rashid, I. Sancin

 • Jagoda, Minca Lorenci

 • Jagoda, Minca Lorenci

 • I. Sancin, D. M. Trbovc, I. Žužek, A. Koltak, B. Umek, M. Lorenci, D. Čeh, T. Rashid

 • D. Čeh, I. Sancin, D. M. Trbovc, I. Žužek, M. Lorenci, A. Koltak, B. Umek, T. Rashid

 • Igor Žužek, Aljoša Koltak, Bojan Umek

 • D. M. Trbovc, D. Čeh, M. Lorenci, A. Koltak, I. Žužek, I. Sancin

 • Jagoda

 • Jagoda, Minca Lorenci

 • Jagoda, Minca Lorenci

 • Aljoša Koltak, Igor Žužek, Bojan Umek, Igor Sancin

 • Jagoda

 • Jagoda, Mario Šelih

 • Jagoda, Manca Ogorevc

 • Jagoda, Minca Lorenci

 • Jagoda, Minca Lorenci

 • Jagoda

 • T. Rashid, A. Koltak, D. Čeh, I. Žužek, D. M. Trbovc, M. Lorenci, B. Umek

 • T. Rashid, A. Koltak, D. Čeh, M. Lorenci, D. M. Trbovc, B. Umek, I. Žužek

 • D. Čeh, M. Lorenci, A. Koltak, D. M. Trbovc, T. Rashid, B. Umek, I. Žužek, I. Sancin

 • D. Čeh, M. Lorenci, A. Koltak, D. M. Trbovc, R. Krošl, T. Rashid, B. Umek, I. Žužek, I. Sancin

 • Čeh, Sancin, Žužek, Lorenci, Krošl, Rashid, Umek, Trbovc, Koltak, Ogorevc

 • aaa
nazaj