SLG CeljeSLG Celje

mesečni

Gledališče Celje na gostovanju

Predstave v Gledališču Celje

21 torek

10:00

Arthur Miller

SMRT TRGOVSKEGA POTNIKA

Režiser Janez Pipan

N O V I N A R S K A K O N F E R E N C A OB P R E M I E R I

23 četrtek

19:30

Arthur Miller

SMRT TRGOVSKEGA POTNIKA

Režiser Janez Pipan

Abonma Četrtek večerni in izven

P R E D P R E M I E R A

24 petek

19:30

Arthur Miller

SMRT TRGOVSKEGA POTNIKA

Režiser Janez Pipan

P R E M I E R A

Abonma Premiera in izven

25 sobota

17:00

Arthur Miller

SMRT TRGOVSKEGA POTNIKA

Režiser Janez Pipan

Abonma Sobota popoldanski in izven

mesečni

Gledališče Celje na gostovanju

Predstave v Gledališču Celje