SLG CeljeSLG Celje

Varja Hrvatin

Ikigai

Režiserka Varja Hrvatin

Avtorski projekt
Krstna uprizoritev
Avtorica koncepta in scenarija uprizoritve Varja Hrvatin
Premiera marca 2023

vsebina
vsebina

Izraz »ikigai« je v japonskem jeziku sestavljen iz besed »iki« (življenje, živeti, biti živ) ter »kai« ali »gai« (vrednost, korist), ki v poenostavljenem prevodu pomeni smisel življenja ali razlog za življenje. V sodobni japonski kulturi in predvsem v razširjenem prevodu pomena predstavlja princip motiviranega življenjskega poslanstva, prepričanj ali vrednot ter sledi ideologiji posameznikove samouresničitve. Ta pomen se v zadnjih letih v zahodni družbi popularizira v motivacijsko filozofijo srečnega in uspešnega življenja, kot alternativa čedalje bolj alienirani in individualizirani japonski družbi.
Avtorski projekt Ikigai na vsebinski ravni raziskuje in problematizira prav vprašanje srečnega življenja – kaj to danes sploh pomeni, kaj je tisto, kar sestavlja pojem sreče in koliko nam je koncept sreče vsiljen s strani družbe. V družbi, ki človeka vrednoti na podlagi njegove produktivnosti in socialnega statusa, v družbi, ki predvideva, da smo lepi, nasmejani, družabni, uspešni, zdravi in empatični, ne dopušča pa prostora za šibkost, osamljenost in napake, se projekt spušča v dekodiranje posameznikove vrednosti v današnjem času. V času novih struktur in dinamik bivanjskih odnosov, novih oblik intime, ki so čedalje bolj pogojene s fizično oddaljenostjo, digitalizirano komunikacijo, storitvenim potrošništvom ter virtualizacijo bližine, projekt raziskuje različne vidike človeških odnosov ter razloge in situacije, ki jih zavirajo. Kaj je tisto, kar opredeljuje naš individualni uspeh in srečo – partnerstvo, družina, kariera, ter kaj je tisto, kar nas ovira – osebno, družbeno, ekonomsko, politično? 
Ikigai je interaktivni uprizoritveni eksperiment, ki na oblikovni ravni z vpeljavo interaktivne dramaturgije in virtualiziranih uprizoritvenih postopkov preigrava potenciale igrifikacije čedalje bolj popularnih skrajnih video formatov na zahtevo. Vse od game showov, reality showov do kvizov, ki v tekmovanjih in igrah za različne oblike nagrad, za gledalčev užitek in polnjenje naročnin na platformah na zahtevo, izkoriščajo primarno človeško željo po samouresničitvi in jo degradirajo na gladiatorske igre za preživetje. Kaj se zgodi, če usodo dveh posameznikov prepustimo igri preživetja ter glasu ljudstva – občinstvu? Kako poiskati in izumljati nove strategije za premagovanje ovir – za preživetje?
Ikigai je igra izzivov in strategij, ki vodijo do srečnega življenja do konca naših dni.

Kaj opredeljuje naš individualni uspeh in srečo?

nazaj