SLG CeljeSLG Celje

Aktualno


RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO VODJA ZA STIKE Z JAVNOSTJO M/Ž

Glavne naloge in odgovornosti:
- zagotavljanje obveščanja javnosti v skladu z veljavnimi predpisi,
- izdelava in vodenje strategije nastopanja SLG Celje v javnosti,
- izdelava in vodenje strategije trženja,
- sodelovanje z mediji in novinarji,
- priprava materialov za tiskovne konference,
- organizacija protokola SLG Celje,
- sodelovanje pri urejanju, izdelavi in distribuciji gradiv SLG Celje, namenjenih javnosti,
- pridobivanje donatorjev in sponzorjev,
- urejanje spletne strani gledališča, nalaganje vsebin in posredovanje informacij,
- pisanje sporočil za javnost,
- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi premier, prireditev in dogodkov v organizaciji,
- dežurstva na predstavah in prireditvah.

Druga potrebna znanja in zaželene kompetence:
- znanje najmanj enega svetovnega tujega jezika na višji ravni
- samostojnost in iniciativnost,
- kreativnost,
- ažurnost in odzivnost,
- odlično poznavanje programov MS Office
- poznavanje družbenih omrežij,
- organizacijske sposobnosti,
- sposobnost komuniciranja z mediji in zainteresiranimi javnostmi,
- izpit B kategorije

Zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. stopnja)
Smer: družboslovna, ekonomska, humanistična, umetniška

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusno delo: 5 mesecev
Vrsta zaposlitve: gibljiv/nestalen urnik
Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta na enakem ali sorodnem delovnem mestu
Predviden začetek dela: 1.2.2023

Vloge pošljite po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@slg-ce.si do vključno 13.12.2022 
Vloga naj vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta in življenjepis. Prejete vloge bomo obravnavali zaupno. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.